Kjøpsviklår

Flytteregisteret.no sender flyttemeldinger på vegne av personen som flytter. Flytteregisteret.no vil kun sende ut meldinger om flytting eller forespørsel om opprettelse av kundeforhold til de selskaper og organisasjoner brukeren selv velger. Flytteregisteret.no har ansvar for å ha oppdatert kontaktinformasjon og levere meldingen til de valgte mottakerne av flyttemeldingen. Flytteregisteret.no vil imidlertid ikke følge opp behandlingen av disse meldingene hos den enkelte mottaker. Flytteregisteret.no anser sin tjeneste som levert når vi har sendt melding om flytting til den informasjonen vi har i våre databaser. Meldingene kan ikke anses for å være behandlet før man har mottatt en bekreftelse fra hvert enkelt selskap.

Flytteregisteret.no sender ikke flyttemelding til Folkeregisteret eller til Posten. Det må du som flytter sørge for selv.

Dersom brukeren har valgt det, vil nettflytt sende ut periodiske nyhetsbrev til brukeren per epost med utvalgte tilbud fra nettflytt samarbeidspartnere. Brukeren kan enkelt melde seg av slike utsendelser.

Betalingsvilkår og pris

Brukeren av flytteregisteret.no må være 18 år gammel. Betalingen foregår som hovedregel via mobilbetaling . Hvis betaling via mobil ikke kan utføres får brukeren tilbud om betaling via Vipps. Selve bruken av adresseendring tjenesten koster 399,- kr. Man kan fritt bruke tjenesten kostnadsfritt i 90 dager for å legge til flere mottakere eller gjøre endringer etter at brukeren har betalt for tjenesten.

Angrerett

I henhold til angrefristloven er det 14 dagers angrefrist for kjøp av adresseendringstjeneste. Dette gjelder ikke skilt. Se info under “Kjøp av skilt”.

Kjøp av skilt

Produksjon og levering av skilt tar vanligvis 7 virkedager. De blir levert til brukeren nye adresse hvis bruker ikke endrer på dette inne i bestillingsprosessen. Skiltene er produsert for deg, du kan reklamere hvis skiltet er ikke er produsert slik det er produsert. Porto er inkludert i prisen for skiltene.

Ansvar

Nettlflytt AS har ansvar for å ha oppdatert kontaktinformasjon og levere meldingen til de valgte mottakerne av flyttemeldingen. Vi leverer alle flyttemeldinger til registerter kontaktpunkt fra Brønnøysundregisteret eller annen gyldig kontaktinformasjon gitt eller publisert fra selskap, organisasjoner eller leverandører. Flytteregisteret.no kan ikke holdes ansvarlig for postadresser eller elektroniske adresser som eventuelt er feilregistrert hos Brønnøysundregisteret eller gitt/ publisert fra selskap, organisasjoner eller leverandører. Flytteregisteret.no sitt ansvar for adresseendringstjenestene er begrenset opp til gjeldende pris for den betalte tjenesten. Flytteregisteret.no er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader.

Personvern

Opplysningene brukeren oppgir behandles i tråd med gjeldende personvernregulering. I henhold til Personopplysningsforskriften benytter Flytteregisteret.no dataene brukeren registrerer om seg selv kun til de formål som brukeren selv gir samtykke til. Herunder gis også samtykke til at tredjepartsleverandører kan behandle data fra Flytteregisteret.no for ajourføring av kunderegistre utelukkende for eksisterende kundeforhold. I henhold til lovgivning rundt GDPR vil brukeren når som helst ha tilgang til å få innsyn i sine persondata som Flytteregisteret.no har lagret via brukerens egen innlogging. Brukeren kan også på eget initiativ når som helst velge å slette sin brukerkonto hos Flytteregisteret.no med alle persondata.

Kontaktinformasjon og kundeservice
Mailadresse:

kundesenter@flytteregisteret.no - Vi svarer vanligvis innen 24 timer